Anet

Helga is voor mijn moeder een vriendin, persoonlijk assistente én heel aangenaam gezelschap. Mijn broer en ik wonen beiden ver van het verzorgingstehuis en Helga kan heel veel voor ons opvangen en is daarnaast ook een heel bijzonder gezelschap voor mijn moeder. De communicatie met haar is professioneel en prettig. Lees meer…

Hans

Sinds ongeveer een jaar verblijft mijn 95-jarige moeder na een CVA in een verzorgingshuis. Haar mobiliteit is sinds het CVA erg beperkt. Om haar toch in de gelegenheid te stellen om, naast de familiemomenten, leuke dingen te doen hebben we contact gezocht met Helga Willekens. Er was enige tijd van Lees meer…

Marielle

Ik was op zoek naar iemand die mijn moeder wekelijks zou willen opzoeken om haar een gezellig moment in de week te bezorgen door samen koffie of thee te drinken en een praatje te maken. Bij voorkeur zocht ik daarbij ook naar iemand die op een vast tijdstip zou willen Lees meer…

F. Lamers

Enige tijd geleden had ik een hulpvraag voor mijn hoogbejaarde ouders op internet gezet. Steeds vaker moesten mijn ouders naar het ziekenhuis, boodschappen doen etc. waarbij het voor hen steeds moeilijker werd om dit zelfstandig in te vullen. Ik moest zelf vaak vrij pakken om hen hierbij te helpen en Lees meer…

Mw. R. v D.

Ik denk nog dikwijls terug aan de mooie en prettige wandelingen in het bos die ik onder de begeleiding van Helga heb gemaakt. (vanwege mijn blindheid) En aan de fijne conversaties die we onderweg hadden. Mijn hartelijke dank hiervoor. Ook dank voor de gedane boodschappen en andere ondersteunende activiteiten. 

Hr. R. Saat

Het was een fantastische ervaring om mij, als mantelzorger, de tijd te geven om te ontspannen, terwijl thuis, voor mijn vrouw, zeer liefdevol en zorgzaam werd gezorgd. Indien ik de zorg weer nodig heb, zal ik zeker weer Helga bellen.

Mevr. A.

Ruim een half jaar geleden waren we op zoek naar zinvolle invulling van een aantal avonduren voor mijn moeder. Zij is hoogbejaard en verblijft intramuraal in een woonzorgcentrum. Hoewel ze redelijk gezond is, knabbelt de ziekte van Alzheimer gestaag aan haar hersenen. Overdag heeft ze voldoende afleiding aan de activiteiten Lees meer…

S.

en nog zelfstandig wonende bevriende oudere dame kreeg steeds meer moeite met het alleen zijn.

Ook het zelfstandig activiteiten ondernemen werd steeds moeilijker en haar mobiliteit leek steeds verder achter uit te gaan met alle gevolgen van dien. Haar sociale netwerk werd ook steeds kleiner, mede omdat Mw zelf steeds meer mensen buiten leek te sluiten. Ook toen we hoorden over Nivo-care en de activiteiten die geboden werden, wilde ze daar i.e.i. niets van weten. Maar Helga bleek een bekende van haar te zijn, en dat gegeven bood mogelijkheden. Er werd een start gemaakt met het contact leggen tussen Mw en Nivo-Care, Helga dus. Mw was een beetje afwachtend en terug houdend, maar de open en ontspannen benaderingswijze van Helga en het gedeelde verleden zorgde ervoor dat Mw open ging staan voor de bezoekjes van Helga.