Voor iedereen die van deze dienstverlening gebruik wil maken. Dit kunnen zelfstandig wonende ouderen zijn die niet continu hun omgeving willen belasten.
Maar ook door ziekte of revalidatie aan huis gebonden mensen , die even beperkt zijn in hun handelen.
Naast de ouderen zelf, kan ook de familie/naaste een beroep doen op Nivo Care. 

U kunt Nivo Care ook inschakelen ter ondersteuning voor een familielid/naaste. Heeft u zelf een druk sociaal leven, woont u verder weg, of wilt u er zeker van zijn dat uw familielid/naaste niets tekort komt. Nivo Care levert diensten op maat. 
Voor familieleden kan het wenselijk zijn dat er in bepaalde gevallen wordt toegezien op de leef/woonsituatie. Dit kan inhouden dat Nivo Care erop toeziet of de gezondheid en /of de woonsituatie nog stabiel is. Nivo Care rapporteert de bevindingen naar familie en naar eventueel de huisarts. Deze signalering vindt uiteraard alleen plaats als daar nadrukkelijk door directe familie om gevraagd is. 

Nivo Care zorgt voor persoonlijke aandacht en ondersteuning, op een moment dat u daar zelf even niet toe in staat bent. 

Persoonlijke aandacht is volgens Nivo Care van groot belang. Aandacht en ondersteuning bij activiteiten die het leven nog een feestelijk tintje kunnen geven.
De druk die op familie/naasten ligt, is tegenwoordig erg hoog. Maar ook de eenzaamheid bij ouderen ligt op de loer. Ouderen willen hun omgeving niet nog meer belasten met kleine dingen. Nivo Care biedt gezelschap en comfort daar waar het nodig is. 
Wensen en behoeften kunnen in een kennismakingsgesprek besproken worden. Op deze manier kunnen we een beetje geluk dichterbij brengen. 

Het intake en kennismakingsgesprek is gratis. 

Beschikbare dagen/tarief;
In overleg